Pages Menu
Categories Menu

Jak wybrac drzwi

After życia, czy dana osoba idzie do nieba lub do piekła, z Bogiem sędzia są ważniejsze. Więc dlaczego ludzie religijni zajmować się małżeństw osób tej samej płci? Problem nie może wpływać na ich bezpośrednio. Zakonnik, wiem, że te podobno chorzy będą oceniane poniżej i odpowiednio karane jeżeli działa nieprawidłowo. To samo odnosi się do tych, które są przerwane. Każdy, kto rozumie, religii i zgadza się z taką ewentualność, uważa, że ??będą one również być sądzeni. Więc dlaczego ludzie osądów, zanim Bóg? Jeśli kobieta jest zmuszona do niepożądane dziecko, nie moralność religijna wymagają wsparcia dla matki i dziecka do ukończenia przez dziecko wieku osiemnastu lat? Według nauk religijnych jest źle wyrządzić coś na kogoś bez odpowiedzialności za te działania.

Celem Konstytucji jest do ustanowienia i utrzymania pokoju w tym kraju! Obywatele powinni korzystać ze wszystkich swobód gwarantowanych przez naszą Konstytucją. Nikt nie twierdzi, że Konstytucja jest przeciwko jakiejkolwiek religii. Każdy ma mieć swobodę, aby cieszyć się życiem. Komentatorzy są na religii czy polityki prawej egoistyczne tylko zyskać osobistą popularność? Jezus powiedział, że „Wielbłąd może przejść przez ucho igielne, zanim bogacza dostanie się do nieba.” Wszyscy będą oceniani na ich upadku.

Chester P. Soling

Artykuł dzięki: